शॉर्टकट

कोणतेही काम करताना शॉर्टकट घेण्यापेक्षा मोठा आणि संपूर्ण ज्ञान देणारा मार्गच चांगले फळ देतो